O NÁS

 
V červenci 2016 Martin onemocněl. Diagnostikovali mu nádor ve stehně a v srpnu mu následně amputovali levou dolní končetinu v kyčelním kloubu. Když už jsme si mysleli, že máme vyhráno, po všech těch odporných "chemoškách" a čekali jsme na podpis a razítko, aby Martin mohl zadat do výroby novou nožku, vyskytly se metastázy na plicích a boj začal na novo. Před Vánocemi pravá a po Vánocích levá plíce. V současné době se potýká s následnou léčbou a bojuje, protože jak jistě víte všichni co ho znáte osobně, Martin je vyjimečný člověk s chutí do života, kterou by mu mohli všichni závidět.
Uvědomuje si, že střet s reálnými problémy v životě lidí s handicapem má ještě před sebou, ale všem vám vzkazuje:
" TRÉNOVAT ZASE BUDEME!!!"
  

Napsali o Martinovi

Bez psů se neobejde

Martin Maček je farmářem, ale zároveň nadšeným kynologem a milovníkem koní. Dlouholeté zkušenosti se služebním výcvikem psů, stejně jako se saňovými psy a koňmi při stahování dřeva na horách dokázal využít i ve své nynější práci. I ve sportu. Ať už jde o koně, nebo o sportovní pasení ovcí. „Všechny kategorie ve sportovním pasení mají blízko k praktickému využívání psů u stáda. Bez psů bych se neobešel,“ konstatuje farmář, který měl přes 700 ovcí na pastvinách v našich nejvyšších horách. Pro převádění stád ovcí používá border kolie, trvale má u stád pastevecké šarplanince. Ti jsou určeni k hlídání, neboť i v našich horách si občas zařádí vlci nebo rysové. A přestože jeden rok přišel kvůli těmto šelmám prokazatelně o dvanáct ovcí, vůbec jejich řádění neodsuzuje: „Patří i do naší přírody a je škoda, že se u nás vyskytují jen sporadicky, možná i proto, že se stávají terčem pytláků,“ míní majitel ovcí z Krkonoš. A proč využívá právě zmíněná plemena? „Borderky jsou přímo stvořené pro ovládání stáda, neboť jsou dobře cvičitelné, ovladatelné, rychlé a mají neobvyklou výdrž. Rozhodující je však výběr jedinců, proto zásadně využívám psy z chovů s pracovními liniemi. V nich jsou nejdůležitějšími kritérii pro zařazení do chovu pracovní výsledky u stáda. Takových chovů je u nás málo, proto jsme s dalšími farmáři a sportovními kynology založili Klub pracovních ovčáckých psů a jsme v chovatelském, ale i výcvikovém úsilí napojeni na Mezinárodní asociaci ovčáckých psů (ISDS) se sídlem ve Velké Británii. Pokud jde o šarplanince, u těch jsem zůstal po vyzkoušení více pasteveckých plemen. Každé má své přednosti, ale šarplanince považuji za optimální plemeno pro podmínky Krkonoš z hlediska velikosti, odolnosti vůči klimatu a povahy. Umí si uhlídat stádo, ale zároveň nejsou nebezpeční kolemjdoucím turistům,“ vysvětluje Martin Maček. Na soutěžích ovčáckých psů patří mezi naši špičku, ale za nejnáročnější považuje stahování ovcí z Krkonoš, kdy během jednoho dne absolvuje se stádem třicetikilometrový pochod do salaše v podhůří. A borderky přitom naběhají mnohonásobně více

Statistika ukazuje, že chov ovcí se rozšiřuje, byť k dřívějším číslům má ještě daleko. V roce 1990 bylo evidováno 430 tisíc ovcí, pak došlo k poklesu až na 84 tisíc v roce 2000. V dalších letech se stavy opět zvyšovaly a loňský stav již činil 221 tisíc ovcí. Mezi hlavními příčinami úbytku se uvádí pokles ceny vlny a opětovný nárůst se přičítá produkci ovcí na maso. A jak se zdá, s návratem ovcí přibývají i farmáři, kteří svá početná stáda ovládají pomocí ovčáckých psů a koní a k hlídání ovcí využívají pastevecké psy. Je to sice náročné, ale patří to k horám. Na rozdíl od dřívější doby mají velký výběr v plemenech psů. Ta ovčácká, v minulosti silně zastoupená německými ovčáky, vystřídaly border kolie. V dobách Československa byli na hlídání stád hojně využíváni slovenští čuvači, dnes jsou vidět šarplaninci, kavkazští ovčáci a další plemena.

Pastevectví není fabrika

K farmářům, kteří mají svá stáda na známých turistických místech Krkonoš, patří Martin Maček. Letos například jeho ovce spásaly údolí a stráně v Modrém Dole pod Studniční horou, další stádo krášlilo pastviny u Rýchor. A protože Martin hory miluje, dělá vše pro to, aby způsob pastevectví splýval s přírodou. Proto třeba ani na třicetikilometrový přesun ovcí z hor na svou farmu do Bolkova u Rudníku nepoužívá kamiony, ale stádo vede přes hřebeny pomocí psů a letos i s využitím jezdců na koních. Odvádění stád z hor na farmu bylo pro Martina Mačka před několika roky spíše jen pracovní záležitostí, byť samotný přesun nikdy nepostrádal adrenalinové chvíle. I přes pečlivou přípravu s několikadenním předstihem se totiž nemusí vše dařit podle plánu. Tam, kde jsou ve hře zvířata a počasí, nikdy není nic jisté. Pastevectví není fabrika, kde vše klape podle představ člověka. A tak se před čtyřmi roky stalo, že nečekaný příděl sněhu uvěznil stádo ovcí v Modrém Dole pod Studniční horou. Laviny tam ještě nehrozily, otužilé ovce netrpěly, ale již dříve pečlivě připravený přesun „po svých“ za doprovodu ovčáckých psů musel dostat jinou podobu. Namísto dlouhého pochodu po krkonošských stezkách a pastvinách čekala ovce cesta na nejbližší sněhu zbavené parkoviště v Peci pod Sněžkou. Tam pro ně bylo připraveno krmení a napájení. Potom následoval převoz náklaďáky na farmu Bolkovský dvůr. „Ovce zvládnou kratší přesun i ve čtyřiceticentimetrové vrstvě sněhu, ale brzy je to vyčerpá. A na zasněžených loukách nemají šanci o přestávkách doplňovat energii spásáním zeleně. Proto přišla na řadu technika,“ popisuje farmář nezbytnou změnu.

2014

Zážitková práce

Známé jsou různé zážitkové dárky, ať už jde o splouvání divokých řek, nebo o let balonem, ale zážitková práce? Tou nepochybně byla asistence jezdců na koních při odvádění stáda z hor do zimoviště, jako tomu bylo v případě šesti žen a jednoho muže na koních, kteří letos pomáhali Martinu Mačkovi. Zájem o takovou pomoc byl velký, ale napoprvé tolik pomocníků stačilo. O všech farmář věděl, že dokážou koně dobře ovládat a že vydrží pracovat celý den. Plán dvacetikilometrového přesunu z vysoko položených pastvin u Rýchor do Bolkova vyžadoval kromě jiného sladění s jízdním řádem železnice pro bezpečný přechod tratě, u obce Mladé Buky zase bylo nutné požádat policii, aby načas uzavřela křižovatku pro automobily a upřednostnila živý konvoj. Stádo ovcí, jezdci na koních a honáčtí psi byli k nepřehlédnutí. A tak se chvílemi tvořila šňůra aut na hlavním tahu z Trutnova do Pece pod Sněžkou, neboť řidiči se chtěli pokochat pohledem na nevšední scénu, stejně jako kolemjdoucí turisté. Na romantiku podzimních Krkonoš však museli brzy zapomenout jezdci, neboť jak se ukázalo, všichni museli ve složitém terénu rychle reagovat na vrtochy nevyzpytatelného stáda. Ovcím totiž po sedmi kilometrech vytrávilo, a proto nevynechaly žádnou příležitost rozběhnout se za chutnou trávou. Jedna či dvě skupinky doleva, jiné doprava, a tak jezdci měli stále co dělat, aby uprchlíky vrátili ke stádu. Nejsložitější to bylo v lese, zvláště tam, kde vedla cesta ve strmém svahu. Když už to bylo pro koně hodně nebezpečné, vypomohl pes. Kromě farmáře neměl s vedením stáda nikdo větší zkušenosti, a tak se mnozí učili za pochodu. Možná i díky vysílačkám souhra klapala a stádo po sedmi hodinách pochodu s několika přestávkami dorazilo na farmu do Bolkova.

text a foto: Josef Růžička

 

Náš tým

KATEŘINA TAYLOR

Administrativa zvířat, webu, akcí a  kalendáře.  Mobil:  + 420 775 709 970 E-mail: pasenismartinem@gmail.com  
+

Martin Maček

Výcvik, poradenství  a převýchova psů a koní. Mobil:  + 420 737 269 975 E-mail: pasenismartinem@gmail.com
+

Naši psi / Our dogs

ARON Z KROJČENKU - krycí pes FCI

narozen: 2.8.2012 otec:Trust your heart Black Jack matka: Windy Miveko Rychlý, vytrvalý, spolupracující, velmi poslušný, ochotný....Díky těmto vlastnostem se Roni vypracoval během pouhého roku a několika měsíců (28.6. 2014 Martínkovice, kdy složil HWT) na mistra BCCCZ ČR 20015 (23.8.2015). Je...
+

MAX ISDS BE/328220

narozen: 17.5. 2013 Otec: Pero ISDS 00/298449 C. Caerts Matka: Jill ISDS BE/313030 A. Aengeweld Max ISDS  importován z Belgie. V současné době je připravován na práci s ovcemi a pro trialové soutěže. Je v podstatě "nastartován". Má pro tuto práci výborné předpoklady po rodičích, snadno se...
+

† BRAVE CLYDE ISDS - Krycí pes FCI a ISDS †

NAROZEN: 27.9.2008 ZEMŘEL: 14.3. 2017 Otec/Sir    Spot 251944 Matka/Dam    Josie 273054 Kid byl importovaný pes z Walesu. K majiteli (Martinu Mačkovi) se dostal jako mladý nastartovaný pes. V Kidově rodokmenu najdeme mnoho úspěšných trialových psů - jeho otec Spot byl...
+

MIRK MIVEKO

narozen: 24. 2. 2006 otec: BOBÍK Okřešická perla - Mistr Polska matka: Fairlea Nan - Mistr ČR v trialu Mik je skutečný farmářský pes, který si poradí i s velmi komplikovanou situací. Martin ho používá na při každodenní práci v náročném trénu u skotu ovcí i u koní. Mik má vlastnosti stopaře a...
+

Koně / Horses

Dream Of Dry Doc

Dream Of Dry Doc AQH Narozena: 1998, barva: bay, otec: Dry Doc Alejos po Dry Doc,  matka: Dreamin For Ever. Klisna dovezena z Itálie. Odchovala čtyři potomky. S J. Viglošem reprezentovala velice úspěšně ČR. Po ukončení jezdecké kariéry ji pro chov a rekreační ježdění Martin od Jardy...
+

Jenny of Magic Dream

Rok narození: 16. 5. 2014 Barva: Bay Pohlaví: Klisna Otec: Black Magic 497QH Matka: Dream Of Dry Doc Po otci: Dry Doc Alejos Klisnička po špičkovém hřebci Black Magic 497QH, několikanásobný vítěz Futurity, šampion Western Canada Raining Cup atd., z výborné matky Dream Of Dry Doc reprezentant na...
+

Tess -Prodána-

nar. 22. 5. 2014, o.: Flower On The Snow, m.: Teva 40/341,HPK, po 2667 Chazar. Klisnička je odchovaná na pastvinách v horách mezi skotem a ovcemi, bez zlozvyků, 100% zdravá, pravidelná úprava kopyt, odčervována, očkována, zvyklá na manipulaci, nakládání do přepravníku, hodná, kontaktní, dává nohy,...
+

ŠEDY CZ-SH-A-314 (EX KOHEILAN VI-30)

  Rok narození: 12.4.2003  Barva: tečk.bělka Rodina:Koheilan Adjuze db 1876 Pohlaví: Klisna Otec: 225 Koheilan VI(Koh.IV - 29)nz Matka: 651 Siglavy Bagdady III -7   Shagya-arab patří typem a exterierem k evropské špičce. Chovným cílem je ušlechtilý arabský kůň,...
+

Ovce a skot / Sheep and cattle

Přesun na Kuks

Jelikož Martin letos přišel o nohu a také o farmu a pastviny,  byly naše krásky přesunuty k přátelům na Kuks. Je o ně výborně postaráno :-)
+

Skot

Náš chov je založen na produkci masného skotu. Křížením krav dojené populace, především českého strakatého skotu s býky masného plemene SIMENTÁL se snažíme vhodně kombinovat mateřské vlastnosti matek s výbornou pastevní schopností či intenzitou růstu na straně otcovských plemen. Vysoká mléčná...
+

Ovce

Zabýváme se chovem ovcí a skotu produkcí masa . Ovce jsou z části roku na rozlehlých horských pastvinách Krkonošského národního parku. Na konci pastevní sezóny jsou stáda sháněna zpět na zimoviště,  kde se na jaře rodí jehňátka v zázemí kryté haly. Začátkem jara jsou stáda roztříděna a...
+

Něco ze soutěží

Kniha krytí Brave Clyde "Kid"

GREAT KIRI AT ADELAINE HOPE

borderka.eu/index.php/odchovy/vrh-qbq  otec: Roy ISDS 313637 matka: Canen Jill ISDS 302859 Vrh: 6.12. 2015   Potomci:   Born for herding Adelaine hope  Black gentleman Adelaine hope  Baby Kid Adelaine hope Boss of field Adelaine hope  Beating heart...
+

Déva Ewe Hill

Déva Ewe Hill Otec: Ghent Bohemia Alké Matka: Azza Ewe Hill   Vrh: 5.7.2015 Potomci: Cate Tora Mei         fena   černobílá Cesano Tora Mei     pes     černobílá s pálením Clever Elizabeth Tora...
+

Liza's Border Vega Blue

Otec: Liza's Border Q Red Matka: Silque Asweetie   Vrh: 29.11.2011 Potomci: Be Funky od Čeníčka             pes         bluemerle s pálením Be My Ray Every Day od Čeníčka...
+

Baka od Ančičky

Otec: Amis Agrokiwi Matka: Craigbank Chockie ISDS 247168   Vrh: 8. 12. 2010 Potomci: Barbados Bolkovský dvůr   pes     černobílá Beky Ballarat fena    černobílá s pálením Belgie Bolkovský Dvůr       fena  ...
+

Brita Agrikiwi

   Otec: Ken Akumulator Matka: Fly of Birchyfarm   Vrh: 5. 7. 2011 Potomci : Adelaine Ballarat     fena   černobílá Ajmax Ballarat        pes     černobílá Akim Ballarat...
+

Era Gulden Land

  Otec: Maeglin Energy Matka: Bonie z Nečtinského Podhradí   Vrh: 27.4.2011 Potomci: Aaron Free to Run   pes     černobílá s pálením Adar Free to Run    pes     černobílá s pálením Ahead Free to Run ...
+

Nan Miveko

  Otec: Bobík Okřešická perla Matka: Héra Miveko   Vrh: 20. 7. 2012 Potomci: Abbie Hanouškův Grunt    fena   černobílá Adny Hanouškův Grunt     pes     černobílá Aita Hanouškův Grunt      ...
+

Héra Miveko

  Otec: Ted from Scottish Roy vom Beutenhof Matka: Fairlea Nan ISDS 255577   Vrh: 12.1.2012 Potomci: Yanco Miveko         pes     černobílá Yenna Miveko         fena  ...
+

Gunpowder Zorra Hardy Horde

  Otec: Akersborg Sid ISDS 284130 Matka: Ange White Face Gasko Prim   Vrh: 5. 11. 2012 Potomci: Alia Vita z Údolí květin      fena   černobílá Alla Marcia z Údolí květin  fena   černobílá s pálením Allegro Em z Údolí květin ...
+

Elite of Maranns Home "Elite"

  Otec: Matka:   Vrh: 8.6.2011 Potomci: Litter J Blessed Borders Jair "Atlas" - smooth bm dog BB Jarah "Free" - rough bm bitch BB Jay "Manka" - smooth blue seal bitch BB Jess "Ruby" - smooth bw bitch BB Jaya "J" - smooth bm bitch BB Jill "Jill" - rough bw...
+

Kniha krytí Aron z Krojčenku

Cara Melca Koryfej

Cara Melca Koryfej Matka: Bay Scotty Seedy Dream Otec: Blossom Joy Koryfej Vrh D Bohemia Grant : 7. 10. 2016     Potomci: Drive Together Bohemia Grant Dark Explosive Bohemia Grant DreamCatcher Bohemia Grant Drum 'N' Bass Bohemia Grant
+

Border kolie / collie

BRAVE CLYDE ISDS 00/299850 KID

NAROZEN: 27.9.2008 Otec/Sir Spot 251944 Matka/Dam Josie 273054 Kid je importovaný pes z Walesu. K majiteli (Martinu Mačkovi) se dostal jako mladý nastartovaný pes. V Kidově rodokmenu najdeme mnoho úspěšných trialových psů - jeho otec Spot byl členem národního týmu v roce 2006, v tomto roce byl 5....
Celý článek

Border kolie / collie

BRAVE CLYDE ISDS 00/299850 KID

NAROZEN: 27.9.2008 Otec/Sir Spot 251944 Matka/Dam Josie 273054 Kid je importovaný pes z Walesu. K majiteli (Martinu Mačkovi) se dostal jako mladý nastartovaný pes. V Kidově rodokmenu najdeme mnoho úspěšných trialových psů - jeho otec Spot byl členem národního týmu v roce 2006, v tomto roce byl 5....
Celý článek

Kalendář akcí

V této rubrice nejsou žádné články.

Kalendář akcí

V této rubrice nejsou žádné články.